Nordiskt samarbete för bättre hantering av textil

Det finns två saker som behöver hända i samhället om kläderna vi har på oss i framtiden ska vara hållbarare än idag.

Det ena är att mode- och klädföretagen måste sluta med fast fashion och skapa kläder som människor vill använda under lång tid istället för att, som idag, driva på trender som ska få människor att sluta trivas med kläder de köpt alldeles nyligen. Det andra är att aktörer från en massa olika delar av samhället måste samarbeta bättre för att få den textil som redan finns i omlopp att cirkulera ännu bättre. Så nu tar vi sådana steg!

Tillsammans med en rad samarbetspartners är vi väldigt stolta över att vara en del av det tvååriga nordiska samarbetsprojektet SATIN, med finansiering från Nordiska Ministerrådet via Nordic Innovation. Genom att samarbeta ska vi få fram bättre lösningar på hur människor ska kunna lämna ifrån sig kläder de inte använder, och även utreda hur de på bästa sätt ska sorteras för att göra största möjliga nytta.

Mer finns att läsa i pressmeddelandet från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) på https://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/nordiskt-samarbete-ska-oeka-livslaengden-hos-textilier-3044002.