Krig i Västsahara

Björkåfrihet har stöttat västsahariska organisationer sedan 1976, ett år efter att landet ockuperades av Marocko. Nu har vapenvilan som gällt sedan 1991 brutits och det är officiellt sätt krig i regionen.

Här hittar du det gemensamma uppropet från svenska organisationer. Skriv under du med och dela gärna i dina sociala kanaler.

STÖD FOLKOMRÖSTNINGEN HÄR

Nedan kan du läsa mer Björkåfrihets syn på saken och få tips om hur du kan påverka.

Den 13e november 2020 attackerade Marocko en grupp västsahariska civila i den demilitariserade buffertzonen Guerguaret nära gränsen till Mauretanien. Gruppen hade rest från de västsahariska flyktinglägren i Algeriet för att med fredliga medel protestera mot utvinningen av naturresurser från det ockuperade Västsahara och mot FNs ovilja att lösa situationen. Genom att attackera gruppen i den demilitariserade buffertzonen bröt Marocko mot FNs vapenvila och därmed gjorde Polisario, den västsahariska befrielserörelsen, ett officiellt uttalande om att de drar sig ur vapenvilan. 

Rätten till självbestämmande är en självklar del av både FNs Stadga och båda konventionerna om mänskliga rättigheter. Båda konventionerna börjar med samma mening: ”Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.” Detta är en rättighet som västsaharier idag inte har. 

Området som vi idag kallar Västsahara var en spansk koloni från 1886 till 1975 när Marocko invaderade landet utan motstånd från de spanska kolonisatörerna. Större delen av den västsahariska befolkningen såg sig tvungna att fly till Algeriet där flyktingläger byggdes upp. Från 1975 till 1991 var Polisario i krig med Marocko. Under kriget byggde Marocko en mur – en hart minerad sandvall – för att separera områdena som de kontrollerar från områdena som kontrollerades av Polisario. Idag delar den 2700 km långa muren fortfarande Västsahara.

1991 förhandlade FN fram en vapenvila och tillsatte en fredsbevarande styrka, MINURSO, som skulle överse processen och genomföra en folkomröstning. Det har gått nästan 30 år sedan dess men ingen folkomröstning har skett och västsahariernas rätt till självbestämmande har inte tillgodosetts. De områden som var ockuperade av Marocko när vapenvilan trädde i kraft 1991 fortsätter vara ockuperade än idag.

Det är med bakgrund av FNs enorma misslyckande att genomföra folkomröstningen och Marockos upprepade brott mot fredsavtalet som Polisarios beslut att officiellt överge vapenvilan behöver förstås.

Guarguaret, där de senaste brotten mot vapenvilan skedde, har varit en plats med ökande spänningar under flera år då Marocko har låtit lastbilar fulla med handelsvaror passera över gränsen till Mauretanien genom buffertzonen. 2017 rapporterade Polisario till FN att Marocko börjat asfaltera vägen. FN lovade att hitta en lösning på situationen men inget har hänt. Istället har Marocko börjat bygga en mur som kommer att förhindra västsaharierna från att nå delar av sitt territorium.

Den västsahariska mediaplattformen Equipe Media som är baserade i det ockuperade Västsahara rapporterar att hundratals västsaharier där har genomfört fredliga demonstrationer till stöd för Polisario. Marockanska ockupationsmakten har omringat protesterna och med våld slagit ner protesterna. Flera unga västsaharier har gripits.

Den västsahariska journalistgruppen Saharawi Voice som är baserade i flyktinglägren i Algeriet säger att folket där känner både målmedvetenhet och lättnad: ”Det är inte många i Europa som känner till oss men de som gör det vet att vi gjort allt för att inte återgå till krig. Ingen vill dö men vi har kommit till en punkt där det inte är någon större skillnad mellan liv och död. Du kan antingen göra något åt situationen och dö på kuppen eller vänta förgäves tills du dör på att någon annan ska göra något. Men ska aldrig försköna döden men alla där ute borde fråga sig varför västsaharier nu riskerar sina liv mot en mycket starkare ockupationsmakt. Svaret är att vi inte har något val. Vi försökte hålla vapenvilan och vänta på att FN skulle hålla vad de lovat men det var förgäves. Folk är oroliga men också lättade. De är glada att vi äntligen gör något och tas saken i egna händer.”  

Vi vill uttrycka vårt stöd för västsahariernas rätt till självbestämmande. En vapenvila är inte värd något om 30 år går utan att de ansvariga håller sina löften. FN och Marocko har övergett avtalet långt innan Polisario gjorde det. FN genom att inte genomföra folkomröstningen och Marocko genom att ständigt blockera förhandlingar och vid upprepade tillfället bryta avtalet. Vi hoppas att situationens allvar för upp frågan om västsahariernas självbestämmande på den internationella dagordningen så att deras rättigheter äntligen respekteras.

Björkåfrihet tipsar

Vill du läsa mer om hur västsaharierna själva ser på situationen rekommenderar vi att ni börjar här:

På Saharawi Voice Facebooksida hittar du bra och lättillgänglig information på engelska. Gruppen finns även på Youtube och Instagram. Klicka här för att komma till Saharawi Voice sida på Facebook

3 stolen cameras är en dokumentärfilmen av skapad av Equipe Media och skildrar situationen i det ockuperade Västsahara. Filmen är (16 min).