Insamlingsplatser

Sverige som land behöver minska belastningen på jordens ändliga resurser. Björkåfrihets bidrag är att vi erbjuder ett alternativ till nykonsumtion. Genom återbruk får vi möjlighet att sälja en produkt flera gånger istället för att kassera den.  Både du som skänker och du som handlar hos oss bidrar till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.

Under 2019 gick alla givare till någon av våra insamlingsplatser med 3 412 046 kg kläder, skor och textilier. Under året skänktes också 1 620 051 kg återbrukbara föremål. Detta innebär att du som skänkte något var med och bidrog till att 5 032 097 kg material gick till återanvändning och återvinning istället för att bli sopor!

Tack för att du är med och gör jorden lite mer hållbar!

Andra insamlingsplatser