Insamlingsplatser

Sverige som land fortsätter att öka belastningen på jordens ändliga resurser. Vi på Björkåfrihet hanterar de material som lämnas sist i näringskedjan i en icke hållbar konsumtion.

Under 2019 gick alla ni givare till någon av våra insamlingsplatser med 3 412 046 kg kläder, skor och textilier. Under året skänkte ni också 1 620 051 kg återbrukbara föremål. Detta innebär att vi tack vare er under året totalt hanterade 5 032 097 kg skänkt material!

Utan alla er skulle inget av detta vara möjligt, tack för att ni är med att göra jorden lite mer hållbar!

Andra insamlingsplatser