Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen är en svensk lag som trädde i kraft 1 januari 2017. Visselblåsarlagen har förstärkt repressalieskyddet för arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.


I alla organisationer kan det uppstå missförhållanden, trots strävanden om motsatsen. Genom en öppen och ansvarstagande kultur kan Björkåfrihet utreda och åtgärda eventuella missförhållanden på förhoppningsvis ett tidigt stadium. Vi är därför måna om att misstänkta oegentligheter rapporteras till oss.

Du som önskar rapportera om missförhållanden är helt anonym. När du kontaktar oss är din identitet dold för dem som handlägger ärendet. Ingen kommer kunna spåra dina uppgifter. Om du önskar återkoppling behöver du dock ange en giltig mailadress, denna krypteras och du är därmed anonym. Du får sedan tillgång till en länk och ett lösenord så att du kan nå vår anonyma chat-funktion. Ingen kan se vem eller var meddelandet kommer ifrån. Om du inte önskar återkoppling lämnar du fältet för mailadress tomt.

Följ länken nedan för att komma till vår rapportering:

https://app.eletive.com/external-whistleblower#code=2y38bt2l