Skänk en slant

Tack för att du bidrar till vårt arbete, varje krona gör skillnad!

Vi på Björkåfrihet tror inte på välgörenhet. Vi tror på att backa upp frihetskämpar och aktivister som själva formulerar hur förtrycket de lever under ska bekämpas. När du skänker till oss eller handlar i våra butiker bidrar du till vårt bistånds- och solidaritetsarbete.

Vårt partners arbetar i svåra kontexter. Det kan handla om trångbodda flyktingläger eller ockuperade områden där våra partners arbetar med fara för sina liv. Vi har kunskap och kompetens att stötta våra partners samtidigt som vi ställer höga krav på rapportering och uppföljning av våra insatser. Detta för att kunna garantera att pengarna används på bästa sätt.

Vi har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, så du kan vara helt säker på att din gåva kommer till användning på rätt sätt.