Vår vision

Med mod och oberoende arbetar vi för att avskaffa nöden och dess orsaker. Nöden och dess orsaker är resultat av politiska beslut, inte resultat av några naturlagar. Därför kan vi ändra på det.

Vi tror på att kämpa emot, mot den politik som skapar ojämlikhet, fattigdom, krig och miljöförstöring.

Vi tror på att gå samman och organisera oss för en politisk praktik som utgår ifrån jämlikhet, solidaritet och alla människors lika rätt till ett liv i trygghet, oavsett var i världen man råkar härstamma ifrån.

Vi strävar efter att vara samtida och en föregångare. Vi prövar gränser och nya sätt att tänka.

Vi arbetar för radikal ekonomisk och politisk jämlikhet och ekologisk hållbarhet.

Vi är en solidaritetsorganisation och inte en välgörenhetsorganisation.

Det som andra gör bättre behöver vi inte göra men vi kan stödja det. Vi på tror inte på välgörenhet.

Vi tror på att backa upp frihetskämpar och aktivister som själva formulerar hur förtrycken de lever under ska bekämpas.

Vår kärna är att generera ekonomiskt överskott för att finansiera aktivisters solidaritetsarbete, genom insamling och försäljning av secondhand­varor.

Vi förlänger varors livslängd och ifrågasätter aktivt konsumtionsnormen.

Vi vet att det är avgörande för att planeten ska fortsätta vara beboelig.

Vi bidrar till en rättvis, hållbar omställning på ett nästintill unikt sätt i vår del av världen.