Vår historia

2019 lämnade vi den internationella Emmaus-rörelsen och bytte namn från Emmaus Björkå till Björkåfrihet.  Vi tog med oss det bästa av vår historia in i en framtid där vårt arbete behövs mer än någonsin.

Det nya namnet Björkåfrihet påminner oss om föreningens rötter i småländska Björkå Glasbruk där allt  en gång startade, men eftersom vi inte haft någon verksamhet där de senaste tio åren var dags för oss att gå vidare. 

Den röda färgen i vår nya logotyp symboliserar våra socialistiska värderingar och det solidaritetsarbete som alltid står i centrum för allt vi göra. Miljöarbetet som har med second hand och återbruk att göra syns i lövet. Eldsflamman står för vår integritet och för den ständiga kampen för att göra utsatta gruppers röster hörda. Den står också för mänskliga rättigheter, självbestämmande och inkludering.

Image