Mobilisering och påverkan

Vi har arbetat mot kolonialism, imperialism och ockupation sedan organisationen grundades 1965.

Det koloniala arvet ger oss både ansvar och skyldighet att tillsammans med frihetskämpar runt om i världen bekämpa koloniala strukturer och regimer. Idag upprätthålls kolonialism genom flera olika metoder såsom ockupation, bosättnings- och assimileringspolitik, rasism och migrationslagar.

Trots att ockupationerna bryter mot många konventioner tillåts de fortsätta. De strukturer som upprättats i vår liberala värld för att säkerställa internationella och mänskliga rättigheter fungerar helt enkelt inte av sig själva. Rättsstaten är därför beroende av påtryckningar från människor. Civilsamhället har en nyckelfunktion i att mobilisera dessa krafter.

Människor som lever under ockupation kämpar varje dag mot de orättvisor de möter. De organiserar sig inom olika områden, platser och på olika nivåer och bygger allianser med olika aktörer. Vi stöder det arbetet genom att fokusera på mobilisering / aktivism och påverkansarbete.

Vi arbetar med mobilisering / aktivism genom att stödja aktörer som arbetar för ett aktivt civilsamhälle som verkar för att förändra samhällen till det bättre. Ledarskap, ökat samhällsengagemang, ökad organisation och samordning samt aktivism och mobilisering för mänskliga rättigheter är exempel på fokusområden.

Påverkansarbetet är först och främst inriktat på en publik utanför de regioner där vi arbetar eftersom varje fredlig lösning är beroende av det faktum att det internationella samfundet mobiliseras och engagerar sig i frågan. Såväl beslutsfattare som civilsamhället måste sätta press på ockupationsmakterna. Vi tror att människor som lever under ockupation är bäst lämpade att genomföra detta arbete och vårt fokus är därför att stödja lokala mediaaktivistgrupper och initiativ.

Inom detta program driver vi tillsammans med sju partners programmet Seeds of Independence – mobilisering och påverkan, som är samfinansierat med ForumCiv. Vi stöder också den västsahariska befrielserörelsen Polisario.