Mobilisering och påverkan

Vi har arbetat mot kolonialism, imperialism och ockupation sedan organisationen grundades 1965.

Rätten till självbestämmande ingår i både FN-stadgan och de två konventionerna om mänskliga rättigheter (konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter). Båda konventionerna börjar med meningen: ”Alla folk har rätt till självbestämmande. I kraft av den rätten bestämmer de själva sin politiska status och råder själva över sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.” För folk som påverkas av ockupation – oavsett om de bor i flyktingläger eller lever under ockupation – respekteras inte denna rättigheten. Detta innebär i sin tur att nästan alla andra mänskliga rättigheter saknas: matsäkerhet, frihet från våld, utbildning, fri rörlighet, sjukvård etc. Vi identifierar därför ockupation som det mest akuta problemet och den grundläggande orsaken till kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i de regioner där vi arbetar.

Trots att ockupationerna bryter mot många konventioner tillåts de fortsätta. De strukturer som upprättats i vår liberala värld för att säkerställa internationella och mänskliga rättigheter fungerar helt enkelt inte av sig själva. Rättsstaten är därför beroende av påtryckningar från människor. Civilsamhället har en nyckelfunktion i att mobilisera dessa krafter.

Människor som lever under ockupation kämpar varje dag mot de orättvisor de möter. De organiserar sig inom olika områden, platser och på olika nivåer och bygger allianser med olika aktörer. Vi stöder det arbetet genom att fokusera på mobilisering / aktivism och påverkansarbete.

Vi arbetar med mobilisering / aktivism genom att stödja aktörer som arbetar för ett aktivt civilsamhälle som verkar för att förändra samhällen till det bättre. Ledarskap, ökat samhällsengagemang, ökad organisation och samordning samt aktivism och mobilisering för mänskliga rättigheter är exempel på fokusområden.

Påverkansarbetet är först och främst inriktat på en publik utanför de regioner där vi arbetar eftersom varje fredlig lösning är beroende av det faktum att det internationella samfundet mobiliseras och engagerar sig i frågan. Såväl beslutsfattare som civilsamhället måste sätta press på ockupationsmakterna. Vi tror att människor som lever under ockupation är bäst lämpade att genomföra detta arbete och vårt fokus är därför att stödja lokala mediaaktivistgrupper och initiativ.

Inom detta program driver vi tillsammans med sju partners programmet Seeds of Independence – mobilisering och påverkan, som är samfinansierat med ForumCiv. Vi stöder också den västsahariska befrielserörelsen Polisario.

Du kan läsa programmets förändringsteori här och målmatris här.