Asylrätt och antirasism

Vi definierar rasism som en ojämn fördelning av makt och resurser och är en av hörnstenarna i den globala kapitalismen.

När det gäller asylrätt är vår ståndpunkt att vi vill ha en värld utan gränser. Detta innebär att vi i en värld med gränser försvarar alla människors rätt att söka asyl och bli beviljade asyl om de känner välgrundad fruktan för sitt liv eller frihet.

Under många år har Björkåfrihet stöttat asylrörelsen i Sverige, främst genom humanitärt stöd till papperslösa flyktingar. Vi har också varit en stark förespråkare för fri rörlighet, asylrätt och antirasism. Inom en snar framtid hoppas vi kunna stärka arbetet i Sverige för antirasism och migranters och flyktingars rättigheter.

Läs mer om våra samarbetsorganisationer Ingen människa är illegal GöteborgAsylgruppen i Malmö och Rosengrenska kliniken.