Sjukvård och rehabilitering

Inom det humanitära området arbetar vi med sjukvård och rehabilitering. Ockupation och avsaknad av rätten till självbestämmande innebär att det i regionerna vi arbetar saknas institutioner som är villiga och/eller kapabla att leverera den sjukvård de egentligen bär ansvar för. Detta leder ofta till att internationella organisationer och det lokala civilsamhället behöver träda in och täcka behoven. Samtidigt leder ockupation, långvarigt flyktingskap och fattigdom till enorma behov av sjukvård. I sådana situationer stödjer vi organisationer i det lokala civilsamhället som erbjuder sjukvård. Samtidigt som vi anser att staten (till skillnad från internationella NGOs, religiösa institutioner och privata företag) ska bära hela ansvaret för att tillgodose befolkningen med sjukvård, inser vi att det i situationer av humanitär kris behövs andra lösningar. Dessa är dock förhoppningsvis tillfälliga.

Inom detta program stödjer vi Human Call Association som driver ett sjukhus i flyktinglägret Ein El-Helwe i Libanon och Al Awda Health and Community Association (AWDA) som driver ett sjukhus och flera hälsokliniker i Gaza.

Programdokument – Seeds of Independence Health and rehabilitation