Organisation

Björkåfrihet är en ideell förening med över 50 års erfarenhet av second hand och solidaritetsarbete. Genom internationellt solidaritetsarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger vi stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor.

Vi har fem egna second hand butiker och tillsammans med flera kommuner i sydvästra Sverige driver vi 17 kompisbutiker.

Björkåfrihet har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Vi har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 2019 blev Björkåfrihet världens första ideella secondhand-organisation med kvalitets- och miljöledningscertifiering enligt ISO9001/14001.

Vi har inga distrikts- eller lokalföreningar. Däremot kan medlemmar som vill engagera sig i frågor som intresserar dem göra det genom att organisera sig i arbetsgrupper. Förutom arbetsgrupper finns också möjlighet för alla medlemmar att söka medel via föreningens medlemspott, som finns till för att göra det möjligt för fler att uppmärksamma frågor som ligger i linje med Björkåfrihets värdegrund.

 

FÖR NEDLADDNING

Styrande dokument

Föreningens stadgar (Uppdaterade 190428)

Björkåfrihet vision 2020-2030

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Rapporter

Återbruksbarometern 2019 del 1

Återbruksbarometern 2019 del 2