Sverige avvisar Israels terrorstämpling av vår partner

Flera länder i Europa, däribland Sverige, har nu formellt avvisat Israels terrorstämpling av vår partnerorganisation Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) och fem andra palestinska civilsamhällesorganisationer.

Det var i oktober förra året som Israel, utan att lägga fram belägg, terrorstämplade sex framstående palestinska organisationer, däribland vår partner sedan många år, UPWC. Terrorstämplingen är ett led i att tysta det palestinska civilsamhällets kamp mot Israels ockupation och apartheidsystem.

Utrikesministerierna för de nio europeiska länderna lyfter fram att de inte tagit del av några bevis från Israel som styrker terroranklagelserna. Istället understryker de att de kommer fortsätta sitt stöd till det palestinska civilsamhället.