Vår partner UPWC attackerade av israeliska trupper

Den 18 augusti attackerades kontoret där vår partner Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) arbetar. Organisationen terrorstämplades tillsammans med fem andra framstående palestinska civilsamhällesorganisationer av Israel i slutet av förra året, vilket fördömts av FN och flera europeiska regeringar, inklusive Sveriges. Även de fem andra organisationerna fick sina kontor förstörda och stänga.

UPWC:s kontor är nu totalt förstört, de israeliska trupperna stal all utrustning och fick med sig uppskattningsvis 80% av alla dokument och pärmar. Till och med stolar och bord är sönderslaget.

Budskapet till UPWC:s ledning är tydligt; fortsätter de sitt arbete kommer regimen förstöra deras liv.

Vi skriver nu till ledamöterna i utrikesutskottet för att Sverige ska fördöma Israels försök att tysta det palestinska civilsamhället och för att konkreta åtgärder ska vidtas i relationerna med Israel.

– Det viktigaste ni kan göra är att hålla uppe den internationella pressen på Israel, säger företrädare för UPWC.