Minskat stöd till redan utsatta

Papperslösa och gömda flyktingar i Sverige lever redan utan stora delar av det sociala skyddsnät som de flesta av oss tar för givet. Då coronakrisen påverkat vår försäljning kraftigt mister dessa personer också nu det ekonomiska stöd på över en miljon kronor som vi i år skulle betalat ut.

Läs mer om hur Corona pandemin påverkar samhällets mest utsatta i pressmeddelandet som gick ut den 27 mars