Kungsbacka kommun gör ett omtag för textilåtervinning

Nu har Kungsbacka kommun en enhetlig strategi för textilinsamling. Björkåfrihets insamlingsboxar finns på ett flertal platser runt om i Kungsbacka och möjliggör för kommunens invånare att återvinna kläder och skor såväl som trasiga plagg och textilier.

Upp till 80 procent av allt som Björkåfrihet samlar in hittar nya ägare genom våra secondhandbutiker. Av de resterande 20 procenten går minst 15 till återvinning.

Filmen är producerad av Kungsbacka kommun och visar hur vi på Björkåfrihet arbetar på daglig basis med vår insamling och sortering.