Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier

Ett flerårigt nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), som Björkåfrihet har deltagit i är nu avslutat.
Forskningsprojektet, lett utav VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som ägde rum mellan augusti 2020 och december 2022, visar att det finns goda förutsättningar för de nordiska länderna att försörja ambitionerna kring en utveckling av textilåtervinning och därmed en förstärkt textil värdekedja. Rapporten visar att det även finns ett behov av flertalet olika insamlingsformer för att på så vis kunna nå en så hög insamlingsvolym som möjligt. Det står också fast att konsumenten har en otroligt viktig roll att spela i insamlingssystemet.

Läs VTIs pressmeddelande och sammanfattning här.

Läs rapporten i sin helhet här.