Vi satsar på förlossningsvård i Gaza

WHO varnar för att sjukvårdssystemet i Gaza kommer kollapsa vid större covid-utbrott. Sjukvården är generellt mycket begränsad och behovet är enormt. Därför väljer vi att satsa 600 000 kr i år på förlossningsvård och gynekologi.

I Gaza trängs 1,8 miljoner människor på ett område lika stort som en fjärdedel av Öland, vilket gör det till ett av världens mest tätbefolkade områden. Sedan 2007 är Gaza utsatt för en blockad av Israel och Egypten och som en följd råder enligt FN en långvarig humanitär kris.

Tillgången till sjukvård är mycket begränsad och en av de aktörer som jobbar med frågan är vår partnerorganisation Union of Health Work Committees (UHWC). De har sedan 1985 jobbat med hälsofrågor och driver både Al-Awda-sjukhuset och flera mindre hälsokliniker. Idag är de en av de viktigaste vårdgivarna i området.

Målet med projektet är att öka kvinnors tillgång till förlossningsvård och gynekologi i Gaza och vårt stöd kommer användas till att köpa in utrustning till sjukhuset och att ge vård till kvinnor.