Union of Health Work Committees

Organisationen Union of Health Work Committees (UHWC) driver ett sjukhus och flera mottagningar runt om i Gaza.

I Gaza trängs 1,8 miljoner människor på ett område lika stort som en fjärdedel av Öland, vilket gör det till ett av världens mest tätbefolkade områden. Sedan 2007 är Gaza utsatt för en blockad av Israel och Egypten och som en följd råder enligt FN en långvarig humanitär kris. Tillgången till sjukvård är mycket begränsad och en av aktörerna som jobbar för att fler ska få tillgång till vård är UHWC. De har sedan 1985 jobbat med hälsofrågor och driver både Al-Awda-sjukhuset och flera mindre hälsokliniker. Idag är de en av de viktigaste vårdgivarna i området.

Under 2021 stödjer Björkåfrihet ett projekt som syftar till att öka kvinnors tillgång till förlossningsvård och gynekologi. Inom ramen för projektet finansieras såväl utrusning som löpande medicinsk verksamhet.

Tidigare år har vi bland annat gett stöd till UHWC för att köpa in utrustning för ultraljudsundersökningar till sjukhuset Al-Awda och för att förbättra primärvården vid vårdcentralen med samma namn. Vi har också finansierat ett projekt som syftar till att säkra elförsörjningen till två av UHWC:s verksamheter genom att installera solceller.