Välkommen som medlem!

Björkåfrihet är en politisk förening. Vi har många medlemmar som är aktivister inom olika områden, alltifrån att uppmärksamma ockupationerna av Palestina och Västsahara till miljö, klimatförändringar och asylrätt.

Med 200 anställda och en bra bit över 100 miljoner kronor i årsomsättning är vi en organisation att räkna med. Vi har arbetat med second hand sedan 1965 och är idag en av Sveriges största aktörer på området. Medlemmarnas kanske viktigaste roll att vi tillsammans styr den här föreningen. Vårt högsta beslutande organ är årsmötet (ordinarie årsmöte brukar hållas i april månad), där alla medlemmar har en röst var i viktiga strategiska frågor. Årsmötet tillsätter också olika förtroendevalda, bland annat styrelse, valberedning och revisorer. Alla medlemmar kan bli valda till förtroendeuppdrag.

Vi har också en medlemspott som medlemmar kan söka pengar från för att genomföra mindre projekt. Det kan handla om att t ex arrangera ett event, en kampanj eller en opinionsinsats som ligger i linje med föreningens mål och värdegrund. Vi ser gärna att ni är flera medlemmar som går samman för att genomföra projektet och ni ansvarar själva, med stöd från personal, för ansökan, genomförande och redovisning efter projektets slut. Mejla till info@bjorkafrihet.se för mer information.

Medlemsavgift
Vi har en solidarisk medlemsavgift. Ordinarie medlemsavgift är 200 kr/år. Den som behöver kan dock välja att betala från 50 kr och uppåt för sitt medlemskap.
Du är också välkommen att lösa solidaritetsmedlemskap för 500 kr/år om du har möjlighet. Du avgör själv vilken medlemsavgift som passar dig, och beloppet du väljer kommer inte att visas vare sig i medlemsregistret eller någon annanstans.

Som medlem får du ett digitalt nyhetsbrev en gång i månaden med information om vad som är på gång i föreningen.

Välkommen!

    * anger obligatoriska fält
    Björkåfrihet sparar enbart dina kontaktuppgifter för att användas i föreningens medlemsregister. Emmaus Björkå kommer aldrig att lämna dina uppgifter vidare.

    Ordinarie medlemsavgift är 200 kr per år, men du som behöver eller vill kan välja att betala från 50 kr och upp till 500 kr. Ange vilken betalningsform du vill använda för din medlemsavgift. Om du väljer faktura, så ange gärna i kommentaren nedan vilket belopp du vill bli fakturerad för.*