Equipe Media

Equipe Media är en medieaktivistgrupp i den ockuperade delen av Västsahara. Sedan starten har gruppen i smyg, och med fara för sina liv, filmat människorättsövergrepp med dolda kameror eller från gömställen på exempelvis hustak. De dokumenterar och sprider information om människorättskränkningar på ockuperat område.

Projekten Björkåfrihet stödjer fokuserar på kampanjer och dokumentation av människorättskränkningar i det ockuperade Västsahara samt att stärka organisationens kapacitet. Medlemmar har även gått kurser i engelska och redigering.

Equipe Media har producerat dokumentärfilmen 3 Stolen Cameras som turnerat på filmfestivaler och vunnit priser runt om i världen. Materialet som filmen bygger på är smygfilmat i det ockuperade Västsahara, ett område dit inga journalister ges tillträde av ockupationsmakten Marocko. Filmen är på så sätt unik, i och med att den bryter en medieblockad runt ett av världens farligaste länder för invånare och journalister att vistas och verka i.

Filmen är en samproduktion med det svenska filmkollektivet RåFILM.