Ett slag mot en är ett slag mot alla.

Malcolm Momodou Jallow, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR), och hans familj har blivit utsatta för dödshot. Vad värre är skedde dödshotet genom ett telefonsamtal till hans dotter och som salt på såren lades polisanmälan ner samma dag som brottet skedde. Familjen står nu helt utan stöd och skydd.

Som antirasistisk organisation definierar Björkåfrihet rasism som en process som ständigt skapar, upprätthåller och naturaliserar maktstrukturer och leder till en ojämn fördelning av resurser och möjligheter mellan olika grupper. Vi ser detta som ett uttryck av värsta formen av rasism: hot mot människors liv. Ett hot som dessutom inte tas på allvar.

Vi vill uttrycka vårt stöd för AFR och Malcolm Momodou Jallow med familj. Vi vill också tacka för det viktiga arbete ni gjort och gör i den antirasistiska kampen.

Ett slag mot en är ett slag mot alla. Ni står inte ensamma i detta.

Läs mer här.