Second hand-kedja tar ytterligare steg mot lokal hantering av textilt material

Second hand-kedja tar ytterligare steg mot lokal hantering av textilt material

I februari tog second hand-kedjan Björkåfrihet ett historiskt steg för att öka återanvändningsgraden av textilt material i Sverige. Då öppnade organisationens andra textila sorteringsenhet, belägen i Malmö. Utvecklingen innebär en mer hållbar, cirkulär och lokal hantering av insamlade kläder och textilier.

– I en tid när omställningen av textilindustrin står i fokus vill vi ta vårt ansvar för att öka återanvändningen av textilier, säger Kristin Ivarsson, generalsekreterare för Björkåfrihet.

Björkåfrihet har sedan 1965 arbetat med att samla in och sortera återbrukbara kläder och prylar. Det mesta textila materialet sorteras för Björkåfrihets second hand-butiker i Göteborg, Malmö och Borås. Resten av materialet liksom det som efter noggrant urval inte bedöms kunna säljas till kunder i Sverige, säljs på export till aktörer som i sin tur sorterar det för en internationell marknad samt för återvinning.

– Tidigare har det material vi samlat in i Skåne antingen skickats till Göteborg för återbruk i Sverige eller exporterats. Med den nya sorteringsenheten kommer vi hantera allt material lokalt i Skåne, vilket är en milstolpe för oss, säger Jerry Larusson, driftschef på Björkåfrihet.

Idag exporterar många olika aktörer stora mängder textilt material från Sverige. Mycket sorteras ytterligare en gång för att säljas igen eller återvinnas, men en del sipprar också ut på den globala marknaden och hamnar på de numera välkända sopbergen i bland annat västra Afrika. Detta, tillsammans med klimatutsläpp och vatten- och kemikalieåtgång vid produktionen, är textilindustrins baksida.

– Om textilindustrin ska bli hållbar krävs omfattande förändringar. Det viktigaste, som ofta glöms bort, är att nyproduktionen måste minska. Politiska och ekonomiska incitament måste till för att öka nyttjandet av redan existerande textil. Vår affärsmodell bygger på att de redan existerande plaggen får en förlängd livslängd, vilket innebär återanvändning före den resurskrävande återvinningen. Vi är stolta över att nu skruva upp vårt arbete för en cirkulär och lokal hantering av textilt material i Skåne, säger Kristin Ivarsson.

När Björkåfrihet nu ökar ambitionsnivån kan organisationen ta hand om mer textilt material.

– Vi välkomnar alla i Skåne-området till våra butiker, inte bara för att handla, utan också för att skänka vidare det de inte längre vill ha eller behöver så att vi kan göra det vi är bäst på; att omvandla det till ett överskott till vårt solidaritetsarbete. Insamlingsbingar finns i samtliga butiker och vi tar tacksamt emot alla gåvor, avslutar Jerry Larusson.


Kontakt

Kristin Ivarsson, generalsekreterare

Kristin.ivarsson@bjorkafrihet.se
+ 46 31 23 31 37
+ 46 73 369 21 66

Om Björkåfrihet

Björkåfrihet är en ideell förening med över 50 års erfarenhet av second hand och solidaritetsarbete. Genom internationellt solidaritetsarbete och opinionsarbete stödjer föreningen organisationer som arbetar mot förtryck runt om i världen. På hemmaplan ger Björkåfrihet stöd till asylrättsrörelsen och organisationer som arbetar med papperslösa människor.

Björkåfrihet har sex egna second hand-butiker och tillsammans med flera kommuner i sydvästra Sverige driver organisationen kompisbutiker. Björkåfrihet har två sorteringsanläggningar och två lager.

Björkåfrihet har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund och Unionen. Organisationen har även 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll samt är ISO-certifierade enligt ISO9001/14001.