Biståndspengar till Palestina

Efter 7,5 månader av betalningsstopp har vi NU (ja, först nu) fått tillåtelse att åter börja betala ut skattefinansierade biståndspengar till våra palestinska partners.

Detta efter två kostsamma utredningar där våra rutiner och värderingar har granskats med lupp och inga fel hittats.

Vi har fått svara på frågor kring om vi stöttar rasism och våldsbejakande extremism medan regeringen stoppat utvecklingsbiståndet mitt under pågående folkmord.

Vems värderingar är det fel på?

Vi ser fram emot en tid när det är dagens regering som granskas under lupp för att de aktivt stöttat folkmordet på palestinier.