Brevmall för dig att använda + e-postadresser

Hej Tobias,

Jag skriver för att uttrycka min oro över Israels pågående militära aktioner mot Gaza.

Regeringen har talat mycket om Israels rätt att försvara sig. Just nu väljer Israel att försvara sig genom att belägra Gaza som redan varit under blockad i 16 år. Det har inget land rätt att göra. Tvärt om är det emot internationell rätt och olagligt. Men Israel stannar inte vid att belägra området och stänga av vatten och el för civila. De bombar sedan några dagar tillbaka en civilbefolkning som saknar möjligheter att fly och förbereder nu en markoffensiv. Omfattningen på våldet mot civila är ofattbar.

Jag vill påminna dig om att omvärlden, enligt FN-principen Responsibility to Act, är skyldiga att ingripa om det finns tecken på att folkmord, etnisk rensning, krigsbrott eller brott mot mänskligheten kommer att ske.

Efter att den etniska rensningen är förhindrad behöver varaktig fred byggas, annars sitter vi snart här igen och bevittnar ännu en massaker på palestinier. Rättvisa innebär i minsta laget respekterandet av internationell och humanitär rätt, det vill säga ett slut på ockupationen, rätten till återvändande och rätten till självbestämmande. Det är skrämmande att jag ska behöva understryka att denna rätt gäller alla – även palestinier.

Hittills har regeringen varit tyst och jag vädjar nu till dig att agera för att brott mot mänskligheten i Gaza förhindras med alla medel som står Sverige och FN till buds.

Jag vill också att Sveriges regering agerar för att den efterföljande rättsprocessen bygger på rättvisa och ett slut på ockupationen.

Det är omvärldens skyldighet. Det är Sveriges skyldighet. Det är, i egenskap av utrikesminister, din skyldighet.

Med vänliga hälsningar,


Maila till:

tobias.billstrom@gov.se

utrikesdepartementet.registrator@gov.se