Vi vill att regeringen tar vår oro på allvar!

Svensk biståndspolitik har potentialen att ta ett helhetsgrepp på global utveckling, och då är det viktigt att låta effektivitetsprinciperna och biståndets mål styra. Det är människor som lever i fattigdom och under förtryck som ska stå i fokus när biståndet utformas – ingenting annat. Tyvärr pekar mycket mot att politiska prioriteringar med andra syften får stort inflytande över biståndet framöver. Det är oroande.

Företrädare för 104 biståndsorganisationer har skrivit under ett upprop till biståndsminister Johan Forssell, Björkåfrihet är en av dem.

Läs artikeln i sin helhet, klicka här.