Erkänn Västsahara!

Här hittar du det gemensamma uppropet från svenska organisationer. Skriv under du med och dela gärna i dina sociala kanaler.

STÖD FOLKOMRÖSTNINGEN HÄR

Vi kräver att Sveriges regering framför följande till FN:

  • att den utlovade folkomröstningen snarast genomförs, där västsaharierna får besluta om de vill ha en självständig stat eller tillhöra Marocko
  • att sanktioner införs mot Marockanska ledare om de fortsätter förhindra en västsaharisk folkomröstning om självbestämmande
  • att FN ingriper mot de övergrepp och mänskliga rättighetsbrott som nu i ännu högre grad sker mot skyddslösa västsaharier i ockuperat område samt mot de politiska fångarna i marockanska fängelser
  • att det särskilda sändebudet för Västsahara snarast tillsätts
    Av Sveriges regering kräver vi dessutom
  • ett tydligt ställningstagande mot Marockos ockupation
  • att Riksdagens beslut från 2012 att erkänna den västsahariska staten SADR Saharawi Arab Democratic Republic verkställs
  • att Sverige i EU kräver ett stopp för alla avtal med Marocko som också omfattar Västsahara