Låt bistånd vara bistånd

Regeringen har meddelat att en stor del av kostnaden för mottagandet av flyktingar från Ukraina ska bekostas med biståndspengar. Detta kommer leda till stora nedskärningar i biståndet redan i år.

Vi har alltid arbetat för öppna gränser och ett solidariskt mottagande av flyktingar. Det gör vi nu också! Men Sverige har råd att ta emot flyktingar som flyr krig, och samtidigt fortsätta stödja människor världen över som lever i fattigdom och utsatthet.

I vårt fall kommer nedskärningar drabba vårt arbete mot ockupation och för palestiniers och västsahariers rättigheter. Det är orimligt att Rysslands invasion och försök till ockupation av Ukraina leder till att Sverige minskar sina insatser till människor som lever under ockupation i andra delar av världen.