Human Call Association

I flyktinglägret Ein el-Helwe i södra Libanon bor ungefär 100 000 personer, varav ungefär hälften är registrerade enligt FN. Lägret har de senaste åren tagit emot tusentals nyanlända flyktingar från Syrien som lever i en mycket svår situation. Här driver Human Call Association (HCA) ett sjukhus, det enda som har öppet dygnet runt. Björkåfrihet har sedan 2009 gett stöd till Human Call Associations sjukhus.