Human Call Association

I flyktinglägret Ein el-Helwe i södra Libanon bor ungefär 100 000 personer, varav ungefär hälften är registrerade enligt FN. Lägret har de senaste åren tagit emot tusentals nyanlända flyktingar från Syrien som lever i en mycket svår situation. Här driver Human Call Association (HCA) ett sjukhus, det enda som har öppet dygnet runt. Björkåfrihet har sedan 2009 gett stöd till Human Call Associations sjukhus.

Human Call Association (HCA) är en av de större palestinska gräsrotsorganisationerna i
Libanon och agerar därför stöd åt flera mindre organisationer. Björkåfrihet stödjer även ett projekt där de fokuserar på ledarskapsutbildning till unga från olika palestinska civilsamhällesorganisationer runt om i Libanon.