Union of Palestinian Women’s Committees

Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) är en feministisk rörelse som kämpar för ett samhälle fritt från all diskriminering och för att Palestina ska bli fritt från Israels ockupation och förtryck. Med hjärtat till vänster arbetar UPWC för att stärka och förena kvinnor. Det har lett till att fler och fler kvinnor nu tar plats i samhället.

Om du frågar varför de organiserar kvinnor blir svaret:
”Kampen mot ockupationen kan inte vara effektiv om hälften av befolkningen utesluts.”

Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) har sitt huvudkontor i Ramallah, Västbanken, men har lokalkontor över hela Västbanken och Gaza. De är en bred kvinnoorganisation som har som mål att inkludera kvinnor i alla aspekter av samhället.

Björkåfrihet stödjer ett projekt som fokuserar på att stärka sin egen organisation, ge unga mer plats och inflytande i organisationen samt bedriva påverkansarbete. Under 2020 har UPWC:s arbete påverkas mycket av pandemin men de har lyckats ställa om verksamheten och anpassa den till situationen på ett framgångsrikt sätt. UPWC:s följare på sociala medier och besökare på hemsidan har ökat signifikant under året som en följd av ett intensivt arbete med att uppdatera och utveckla dessa. De har också lanserat en digital kampanj för att få igenom en lag mot våld i hemmet samt anordnat workshops om kvinnors ekonomiska och politiska deltagande i samhället för unga medlemmar i organisationen.

Palestinian women make change

I filmen Palestinian women make change berättar UPWC mer om sitt arbete.

3 Generations of Refugees

Här får du träffa Hasana, Taghreed och Rita- tre generationer kvinnor som berättar om sitt liv i flyktinglägret i Rafah.