Saharawi Voice

Saharawi Voice är en mediagrupp som arbetar med att dokumentera och synliggöra människorna och livsvillkoren i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, där människor levt helt beroende av omvärldens bistånd sedan 1975 då Marockos ockupation av Västsahara inleddes.

Deras mål är att höja medvetenheten om situationen och humanisera bilden av flyktingarna. De arbetar främst med foto och film och projektet som Björkåfrihet stödjer fokuserar på utåtriktade kampanjer och media-workshops i flyktinglägren.

Följ Saharawi Voice på Facebook, Instagram and Youtube och här kan du följa med dem på en tur över de västsahariska flyktinglägren i Algeriet.