Asylgruppen i Malmö

Asylgruppen i Malmö är en ideell organisation som sedan 1991 jobbar med och för asylsökande och papperslösa. De ser detta som en del av den globala kampen för frihet, jämlikhet och solidaritet. Tills denna vision förverkligats arbetar de praktiskt för att förändra livssituationen för de som drabbas av Sveriges restriktiva flyktingpolitik.

Björkåfrihet stödjer Asylgruppen i Malmö ekonomiskt varje månad. Stödet används till mat, boende och andra kostnader för papperslösa.