Ingen människa är illegal

Ingen människa är illegal arbetar för en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. De arbetar politiskt med att lyfta frågan om asylsökandes och papperslösas rättigheter och praktiskt med att stödja människor utan uppehållstillstånd med exempelvis boende och mat.

Björkåfrihet ger varje månad ett ekonomiskt bidrag till nätverket Ingen människa är illegal (IMäI) i Göteborg som går till papperslösa.

Här kan du läsa mer om hur du kan stödja Ingen människa är illegal