Rosengrenska kliniken

Rosengrenska kliniken är ett frivillignätverk av vårdpersonal i Göteborg som erbjuder vård för papperslösa. Rosengrenska startades 1998 med tre mål för verksamheten:

Avskaffa sig själva Sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

Sprida kunskap Om papperslösas situation, hälsa och tillgång till vård.

Erbjuda vård När papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården

Björkåfrihet ger varje månad ett ekonomiskt bidrag till Rosengrenska som går till papperslösa.