Mousawat

Mousawat är en ledande ideell organisation med lång erfarenhet av att arbeta för att personer med funktionnedsättningar ska kunna åtnjuta samma möjligheter som resten av befolkningen. De erbjuder medicinska, sociala och rehabiliterande tjänster för palestinier i flera områden i Libanon såväl som i Syrien.

Initiativet som stöds av Björkåfrihet inleddes 2022 och innebär en mängd olika program av hjälpmedel och livräddande utrustning vars syfte är att förbättra både individers och hela familjers självständighet, säkerhet och förmåga att organisera sig, delta i offentligheten och integreras i samhället. Under 2023 kommer vi utöka vårt stöd till Mousawat.