Human Call Association

I flyktinglägret Ein el-Helwe i södra Libanon bor ungefär 100 000 personer, varav ungefär hälften är registrerade enligt FN. Lägret har de senaste åren tagit emot tusentals nyanlända flyktingar från Syrien som lever i en mycket svår situation. Här driver Human Call Association (HCA) ett sjukhus, det enda som har öppet dygnet runt. Björkåfrihet har sedan 2009 gett stöd till Human Call Associations sjukhus.

Human Call Association (HCA) är en av de större palestinska gräsrotsorganisationerna i
Libanon och agerar därför stöd åt flera mindre organisationer. Björkåfrihet stödjer även ett projekt där de fokuserar på ledarskapsutbildning till unga från olika palestinska civilsamhällesorganisationer runt om i Libanon.

Hjälp krisområderna!

Just nu behöver vi akut samla in 500 000 kronor till de två sjukhus som vi stödjer i Gaza och Ein El-Helweh – Libanon. Förutsättningarna för att hantera coronasmittan där är sämre än på de flesta håll i världen. Människorna där har levt i en permanent kris i årtionden men nu blir situationen ännu svårare. Trångboddhet, brist på rent vatten och mediciner och extremt få vårdplatser är några av de saker som gör situationen helt ohållbar. I Ein El-Helweh finns till exempel en enda intensivvårdplats på drygt 120 000 människor. Nu pågår försök att öka till fem platser.

I vanliga fall är det vår secondhand-verksamhet som drar in de pengar vi skickar. Men mindre handel i butikerna gör att överskottet uteblir. Därför ber vi dig som kan, att också bidra direkt med en peng. Inget bidrag är för litet

Swish: 123 511 48 89

90-konto: 900171-0