Human Call Association

Hjälp krisområderna!

Just nu behöver vi akut samla in 500 000 kronor till de två sjukhus som vi stödjer i Gaza och Ein El-Helweh – Libanon. Förutsättningarna för att hantera coronasmittan där är sämre än på de flesta håll i världen. Människorna där har levt i en permanent kris i årtionden men nu blir situationen ännu svårare. Trångboddhet, brist på rent vatten och mediciner och extremt få vårdplatser är några av de saker som gör situationen helt ohållbar. I Ein El-Helweh finns till exempel en enda intensivvårdplats på drygt 120 000 människor. Nu pågår försök att öka till fem platser.

I vanliga fall är det vår secondhand-verksamhet som drar in de pengar vi skickar. Men mindre handel i butikerna gör att överskottet uteblir. Därför ber vi dig som kan, att också bidra direkt med en peng. Inget bidrag är för litet

Swish: 123 511 48 89

90-konto: 900171-0


I flyktinglägret Ein el-Helwe i södra Libanon bor ungefär 100 000 personer, varav ungefär hälften är registrerade enligt FN. Lägret har de senaste åren tagit emot tusentals nyanlända flyktingar från Syrien som lever i en mycket svår situation. Här driver Human Call Association (HCA) ett sjukhus, det enda som har öppet dygnet runt i ett läger där det ofta sker konfrontationer. Björkåfrihet har sedan 2009 gett stöd till Human Call Association.