Nuwat Social Solidarity Centre

Nuwat Social Solidarity Center (Nuwat) verkar i de palestinska flyktinglägren runt om i Libanon och arbetar med att stärka och utveckla det palestinska samhället genom att fokusera på opinionsbildning, socialt arbete, medicinskt och pedagogiskt stöd och hjälp till marginaliserade grupper. Organisationen är en aktiv del av det palestinska civilsamhället och riktar sig särskilt till ungdomar, kvinnor och barn.

Initiativet som stöds av Björkåfrihet syftar till att stärka ungdomars politiska och sociala position genom att öka deras deltagande i beslutsfattande genom påverkanskampanjer, workshops, kurser och andra aktiviteter. Nuwat arbetar också med att öka sin interna kapacitet och den nya generationens position i den egna organisationen.