Nuwat Social Solidarity Centre

Nuwat Social Solidarity Centre (Nuwat) är baserade i det palestinska flyktinglägret Ein el Hilweh i Libanon. De driver ett kulturhus och fokuserar på fritidsaktiviteter för barn och unga. Projektet Björkåfrihet stödjer fokuserar på att stärka och mobilisera unga inom det palestinska civilsamhället. De satsar också på att stärka sin egen kapacitet och de ungas position inom sin egen organisation.

Under 2020 har Nuwats volontärer och anställda genomgått utbildningar i digital teknik för att kunna arbeta på distans på ett mer effektivt sätt och workshops i lobbying och påverkansarbete har hållits för ungdomar i flyktinglägren. Flertalet informationsvideor om Covid-19 har producerats och fått stor spridning på sociala medier.